Engelliler ve Yaşam
   
 
  Engelli bireyler için eğitim ve mesleki rehabilitasyonun önemi

Engelli bireylerin yeteneklerini bilmek ve geliştirmek için eğitim ve mesleki rehabilitasyonun önemi...

 

Engelli bireylerin ilgi yetenek ve yeterliliklerinin tespiti için özel ve mesleki eğitim almaları, uygun bir işe yönlendirilmeleri ve istihdam sorununun çözümü noktasında birinci adım olabilir. Engelli kişiler daha küçük yaşlardayken eğitim almaya başlamalıdır. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların Türk Milli Sistemini düzenleyen genel esaslar doğrultusunda eğitimleri iş ve meslek sahibi olmaları, çevreye, topluma uyum sağlamaları ile ilgili esaslar, kanun ve yönetmeliklerle belirtilmiştir.

Milli Eğitim Temel Kanunu

“Her bireyin eğitim görme hakkı vardır.”

“İlköğretim mecburidir ve her Türk vatandaşının hakkıdır.”

‘Zorunlu İlköğretim çağında oldukları halde zihnen, bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan engelli olan çocukların da özel eğitim ve öğretim görmeleri sağlanır.’

 

Özel eğitim hizmetleri yönetmeliği 18.01.2000 tarihinde çıkmıştır. Bu yönetmeliğin amacı; özel eğitime ihtiyaç hisseden bireylerin, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda, genel ve mesleki eğitim görme haklarını kullanabilmelerini sağlamaya yönelik esasları düzenlemektir.

 

Madde 26- Özel eğitim gerektiren bireyler ilköğretimlerini, özel eğitim veya diğer ilköğretim okullarında sürdürürler. Özel eğitim ilköğretim okullarına devam eden öğrencilerin gelişimleri izlenip, eğitim performansları dikkate alınarak, programın amaç, içerik, öğretim süreçleri ve değerlendirme boyutlarında uyarlamalar yapılarak, kaynaştırma uygulamalarına öncelik verilir. Özel eğitim ilköğretim okullarında sınıf mevcudu en fazla 10 öğrenciden oluşur.

 

Madde28- Özel eğitim gerektiren bireylerin, orta öğretimlerini özel okullarında veya diğer genel, mesleki ve teknik orta öğretim okullarında, kaynaştırma yoluyla sürdürmeleri esastır.

 

Madde 29- Özel eğitim gerektiren öğrencilerden, yüksek öğretime yönlendirme kararı alınanların ilgileri, istekleri, yetenekleri, yeterlilikleri ve istihdam olanaklarından faydalanabilmeleri için sınavlarda ve değerlendirmede gerekli özel eğitim önlemleri alınır. Yüksek öğretim kurumları ile iş birliği yapılarak yerleştirmelerinde, kredi ve burs almalarında öncelik tanınır.

 

Madde 30-Özel eğitim gerektiren bireylerin temel yaşam becerilerini geliştirmek, öğrenme gereksinimlerini karşılamak, onları işe ve mesleğe hazırlamak amacıyla, farklı konu ve sürelerde, çevrenin olanakları ve gereksinimleri doğrultusunda yaygın eğitim programları düzenlenir. Bu programlar özel eğitim gerektiren bireylerin aileleri ve yakın çevreleri için, bireyin gelişim sürecinde aktif rol almaları ve onlarla birlikte yaşam becerilerini geliştirmelerini sağlayacak biçimde hazırlanır.

 

Özel eğitim gerektiren bireyleri iş hayatına hazırlayıcı iş ve mesleki yaygın eğitim programları; bu bireylerin bireysel gelişim özellikleri ve yeterlilikleri doğrultusunda yörenin, iş gücü piyasasının mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları dikkate alınarak planlanır; uygulama ağırlıklı ve bireyin o işi veya mesleği amaçlanan yeterlilikte yapmasını sağlayacak şekilde uygulanır.

 

Mesleki Rehabilitasyonun Engellinin iş yaşamına adapte olmasındaki önemi...

Engelli bir çocuğun doğumuyla veya sonradan engelin meydana gelmesiyle aile ve engelli birey tıbbi, ruhsal, sosyal ve hatta gelirin kaybı nedeniyle ekonomik boyutlarıyla rehabilitasyon sürecine girer. Bunun yanı sıra engelli bireyin ve çevresinin durumu kabullenmesi, durumuna uyum sağlanması, eğitim imkanlarından yararlandırılması, ekonomik boyutlarıyla durumuna uygun iş uyumunun ve hizmet verilmesi gerekmektedir. Bu aşamada rehabilitasyon programlarının içine mesleki eğitim ve istihdam kavramları girer.

 

Mesleki rehabilitasyon engelli kişinin kendi kendilerine yeterli olabilmeleri; yararlı iş yapabilmeleri ve parasal yardıma daha az ihtiyaç duyabilecek düzeyde eğitilmeleridir. (Özürlüler Şura raporu 1999,s21)

 

Mesleki rehabilitasyon terimi, mesleki rehberlik, mesleki eğitim, işe yerleştirme ve daha sonrasında da gerekli olduğu durumlarda takibini içeren koordineli bir rehabilitasyon süreci kapsar.

 

Engelli bireylerin mesleki eğitimde bulunması, Ailelerine olan bağımlılık oranını azaltır, uygun eğitim ile meslek sahibi yapılmaları ile birlikte üretici bireyler olmaları sağlanır, sürekli gelir sahibi olabilmeleri ile birlikte hayata bağlılıkları artar.

 

Bu yazımda engelli için özel eğitim ve mesleki rehabilitasyonun, mesleki eğitimin önemine değinmek bununla ilgili kanun maddelerini gözden geçirerek istihdam konusunda ilk ve en önemli basamağı anlatmak istedim.

 

Saygılarımla,

 

Selma Gürbey Taşdelen

07.05.2008

 

Selma Gürbey Taşdelen
 
17.10.1970 İstanbul/Şişli doğumlu Selma Gürbey Taşdelen, 1983 yılında geçirdiği ameliyat sonucu, ortaokul son sınıfa geçtiği yıl %80 engelli olmuştur.
*
Engellerden dolayı okulu yarım bırakmak zorunda kalmıştır. Fakat 1995 yılından sonra iş hayatının içine girmiş, çalışırken bir yandan da dışarıdan okulunu okumuştur.
*
Anadolu Üniversitesi AOF Halkla İlişkiler mezunu ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi son sınıf öğrencisidir.
*
Kamuda Halkla İlişkiler Uzmanı olarak çalışmaktadır.
*
Evli ve bir çocuk annesidir.
*
Tekerlekli Sandalye kullanıyor olmasına rağmen sosyal hayatın içinde aktif olarak yer almakta ve kendi gibi engelli arkadaşlarına yardımcı olma gayretiyle birçok sosyal doku projesi içerisinde yer almaktadır.
Reklam
 
Emine Zaimoğlu Yapıcıer
 
Emine Zaimoğlu Yapıcıer 21/12/1971 doğumlu. Nişantaşı Rüştü Uzel Kız Meslek Lisesi resim bölümünü okudu. Resime olan düşkünlüğü çocukluk yıllarında başladı duygularını iç dünyasındaki heyecanını tuvale yansıtarak kendini ifade etti. Konuşmadan anlatabileceği hislerini mutluluğunu bazen de içindeki kaosu hayata haykırabileceği tek araç olarak gördü. Asrın çocuk evinde iki dönem resim öğretmenliği yaptı. Türkiye genelinde yapılan resim yarışmasında okuluna birçok ödül kazandırdı.
*
% 60 görme kaybı yaşayınca hayata ve tüm çevreye küstü ,onu tuvale bağlayan yegane neden doğanın renklerini silik görmek hissettiği en kötü duyguydu. Çok değerli arkadaşlarının ve ailesinin yardımıyla seramik yapmaya başladı. Bu yeniden hayata başlamanın ilk adımı oldu.
*
Birleşik Fon Bankasında çalışan Emine Zaimoğlu hem iş hayatındaki başarısı hem de hafta sonları kendi geliştirdiği yöntemle resim yaparak tüm olumsuz düşünceleri yok edileceğinin bir örneği olarak kendini gösteriyor.
*
Hayatta başarılamayacak hiçbir şey yoktur sadece yaşamı sevmek gerekir diyen sanatçının asıl amacı resimlerin satılıp; bunların gelirini görme engelli olan sağlığına kavuşabilecek maddi durumları olmayan ailelere yardım edebilmek.…
*
”Bir kitapta sen oku” kampanyasında kendi seslendirdiği şiir,hikaye ve makaleleri bulunan sanatçı tüm duyarlı insanlara seslenerek ”bir kitapta sen oku” kampanyasına davet ediyor..
 
Bugün 1 ziyaretçi (41 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Engelliler ve Yaşam